Malay Chinese (Simplified) English Hindi
 

A- A A+
 
hijau
birumerah
  

Senarai Sungai-Sungai di Kedah


 • BIL. NAMA SUNGAI CABANG KEPADA SUNGAI MUKIM DAERAH PANJANG SUNGAI (km) LEBAR SUNGAI (m) REZAB SUNGAI TEBING KIRI (m) REZAB SUNGAI TEBING KANAN (m) NO. SHIT RUJUKAN LEMBANGAN
  1 Alor Ayam Sungai Anak Bukit Pumpong  Kota Setar 0.86 4 - 10 5.00 5.00 3268 651 814 Sungai Kedah
  2 Alor Bahador Sungai Anak Bukit Pumpong  Kota Setar 0.26 6 - 10 5.00 5.00 3268 651 805 Sungai Kedah
  3 Alor Bangsar Sungai Pengkalan Kundur Pengkalan Kundur  Kota Setar 1.16 4 - 20 5.00 5.00 3268 647 742 Sungai Kedah
  4 Alor Gedok Sungai Kedah Derga  Kota Setar 0.57 8 - 10 5.00 5.00 3268 662 750 Sungai Kedah
  5 Alor Intan Shafinaz Sungai Anak Bukit Anak Bukit  Kota Setar 0.14 6 - 10 5.00 5.00 3268 659 842 Sungai Kedah
  6 Alor Kanchut Sungai Anak Bukit Kota Setar  Kota Setar 0.40 8 - 15 5.00 5.00 3268 650 785 Sungai Kedah
  7 Alor Melaka Sungai Kedah Kuala Kedah  Kota Setar 1.75 5 - 15 5.00 5.00 3268 557 772 Sungai Kedah
  8 Alor Mentaloon Sungai Anak Bukit Alor Merah  Kota Setar 0.25 3 - 10 5.00 5.00 3268 651 824 Sungai Kedah
  9 Alor Pak Ngah Sungai Pendang Tajar  Kota Setar 4.50 8 - 15 5.00 5.00 3368 760 733 Sungai Kedah
  10 Alor Raja Sungai Mati Langgar  Kota Setar 4.50 6 - 10 5.00 5.00 3368 735 810 Sungai Kedah
  11 Alor Selambai Sungai Tajar Tajar  Kota Setar 2.50 6 - 15 5.00 5.00 3368 723 769 Sungai Kedah
  12 Alor Selarong Lalang Sungai Pengkalan Kundor Pengkalan Kundor  Kota Setar 5.50 6 - 15 5.00 5.00 3268 652 716 Sungai Kedah
  13 Alor Semadom Sungai Alor Kandis & Alor Bakar Bata Alor Merah  Kota Setar 4.50 10 5.00 5.00 3268 662 800 Sungai Kedah
  14 Alor Senibong Sungai Tajar Tajar  Kota Setar 7.00 6 - 15 5.00 5.00 3368 752 761 Sungai Kedah
  15 Alor Senjaya Sungai Anak Bukit Anak Bukit  Kota Setar 1.90 5 - 10 5.00 5.00 3268 670 851 Sungai Kedah
  16 Alor Tambang Badak Sungai Anak Bukit Kota Setar  Kota Setar 0.15 3 - 10 5.00 5.00 3268 649 782 Sungai Kedah
  17 Alor Tok Pasai Sungai Kedah Kuala Kedah  Kota Setar 1.10 3 - 10 5.00 5.00 3268 560 755 Sungai Kedah
  18 Alor Tok Poi Sungai Anak Bukit Anak Bukit  Kota Setar 0.20 4 - 10 5.00 5.00 3268 650 831 Sungai Kedah
  19 Alor Wisma (Konkrit) Sungai Anak Bukit Alor Merah  Kota Setar 0.30 4 5.00 5.00 3268 651 802 Sungai Kedah
  20 Parit Konkrit Sekunder Jalan Langgar Sungai Kedah Kota Setar  Kota Setar 0.95 5 10.00 10.00 3268 657 771 Sungai Kedah
  21 Sungai Alor Bakong Sungai Gunung Sali & Sungai Mempelam Mergong  Kota Setar 1.83 4 - 10 10.00 10.00 3268 632 795 Sungai Kedah
  22 Sungai Alor Kandis Alor Semadom Alor Malai  Kota Setar 0.43 10 10.00 10.00 3268 665 795 Sungai Kedah
  23 Sungai Alor Malai Sungai Raja Alor Malai  Kota Setar 1.75 8 - 10 10.00 10.00 3268 665 788 Sungai Kedah
  24 Sungai Alor Merah Sungai Anak Bukit Alor Merah  Kota Setar 3.50 4 - 10 10.00 10.00 3268 660 818 Sungai Kedah
  25 Sungai Alor Siam Sungai Derga & Sungai Raja Derga  Kota Setar 0.78 5 - 8 10.00 10.00 3268 655 780 Sungai Kedah
  26 Sungai Anak Bukit Sungai Kedah Titi Gajah, Anak Bukit, Alor Merah, Pumpong, Kota Setar,  Kota Setar 15.00 40-60 20.00 20.00 3268 653 810 Sungai Kedah
  27 Sungai Baharu Sungai Kubang Rotan Sungai Baru  Kota Setar 7.50 10 - 25 10.00 10.00 3268 638 840 Sungai Kedah
  28 Sungai Bakar Bata Sungai Anak Bukit Alor Malai  Kota Setar 1.01 20 10.00 10.00 3268 655 794 Sungai Kedah
  29 Sungai Cegar Sungai Anak Bukit Anak Bukit  Kota Setar 0.81 6 - 10 10.00 10.00 3268 649 835 Sungai Kedah
  30 Sungai Derga Sungai Raja Derga  Kota Setar 1.63 4 - 8 10.00 10.00 3268 656 777 Sungai Kedah
  31 Sungai Gunung Sungai Anak Bukit Gunung  Kota Setar 3.30 6 - 15 10.00 10.00 3268 649 838 Sungai Kedah
  32 Sungai Gunung Sali Sungai Alor Bakong & Sungai Mempelam Mergong  Kota Setar 1.42 2 - 10 10.00 10.00 3268 639 790 Sungai Kedah
  33 Sungai Kandai Sungai Pendang Tajar  Kota Setar 4.00 6 - 15 10.00 10.00 3368 715 718 Sungai Kedah
  34 Sungai Kangkong - Kangkong  Kota Setar 6.00 40 - 60 10.00 10.00 3268 645 659 Sungai Kedah
  35 Sungai Kedah - Tajar, Pengkalan Kundor, Derga, Kota Setar, Mergong, Teluk Cengai, Kuala Kedah  Kota Setar 22.00 40 - 100 20.00 20.00 3268 666 752 Sungai Kedah
  36 Sungai Kuar Jawa - Mergong  Kota Setar 10.00 6 - 15 10.00 10.00 3268 558 850 Sungai Kedah
 • BIL.NAMA SUNGAICABANG KEPADA SUNGAIMUKIMDAERAHPANJANG SUNGAI (km)LEBAR SUNGAI (m)REZAB SUNGAI TEBING KIRI (m)REZAB SUNGAI TEBING KANAN (m)NO. SHITRUJUKANLEMBANGAN
  1 Alor Ali Sungai Pendang Bukit Raya Pendang 2.00 6.00 5.00 5.00 3368 763 684 Sungai Kedah
  2 Alor Banggol Besi Sungai Pendang Guar Kepayang Pendang 6.50 6.00 5.00 5.00 3368 790 666 Sungai Kedah
  3 Alor Mengkuang Sungai Pendang Bukit Raya Pendang 2.50 6.00 5.00 5.00 3368 753 688 Sungai Kedah
  4 Alor Pari Sungai Padang Kerbau Bukit Raya Pendang 1.30 6.00 5.00 5.00 3368 832 715 Sungai Kedah
  5 Alor Punti Sungai Pendang Bukit Raya Pendang 3.00 6.00 5.00 5.00 3368 773 688 Sungai Kedah
  6 Sungai Bemban Sungai Titi Teras Padang Pusing Pendang 3.00 10.00 10.00 10.00 3367 873 591 Sungai Kedah
  7 Sungai Bendang Pulai Sungai Reman Ayer Puteh Pendang 9.00 10.00 10.00 10.00 3367 895 561 Sungai Kedah
  8 Sungai Cheras Sungai Sala Ayer Puteh Pendang 9.00 10.00 10.00 10.00 3367 739 566 Sungai Kedah
  9 Sungai Gelong Gajah Sungai Paya Rawa Tobiar Pendang 7.00 10.00 10.00 10.00 3368 854 673 Sungai Kedah
  10 Sungai Hujung Ketun Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 8.00 10.00 10.00 10.00 3368 944 737 Sungai Kedah
  11 Sungai Jagong Sungai Pendang Ayer Puteh Pendang 4.50 15.00 10.00 10.00 3367 838 566 Sungai Kedah
  12 Sungai Lampam Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 17.00 10.00 10.00 10.00 3368 886 740 Sungai Kedah
  13 Sungai Lang Sungai Lampam Rambai Pendang 5.00 10.00 10.00 10.00 3368 871 734 Sungai Kedah
  14 Sungai Naok Sungai Pendang Ayer Puteh Pendang 8.00 15.00 10.00 10.00 3367 864 499 Sungai Kedah
  15 Sungai Padang Kerbau Sungai Pendang Padang Kerbau Pendang 29.00 20.00 10.00 10.00 3368 842 719 Sungai Kedah
  16 Sungai Padang Pusing Sungai Pendang Padang Pusing Pendang 7.50 15.00 10.00 10.00 3368 820 610 Sungai Kedah
  17 Sungai Paya Lepai Sungai Tiang Padang Kerbau Pendang 2.50 10.00 10.00 10.00 3368 910 645 Sungai Kedah
  18 Sungai Paya Mengkuang Sungai Pendang Ayer Puteh Pendang 10.00 15.00 10.00 10.00 3367 856 449 Sungai Kedah
  19 Sungai Paya Rawa Sungai Padang Kerbau Tobiar Pendang 2.00 15.00 10.00 10.00 3368 837 690 Sungai Kedah
  20 Sungai Payong Sungai Bendang Pulai Ayer Puteh Pendang 4.00 10.00 10.00 10.00 3367 880 565 Sungai Kedah
  21 Sungai Pokok Asam Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 7.00 10.00 10.00 10.00 3368 893 672 Sungai Kedah
  22 Sungai Pokok Tai Sungai Cheras Ayer Puteh Pendang 10.50 20.00 10.00 10.00 3367 824 506 Sungai Kedah
  23 Sungai Putat Sungai Tandok Mas Padang Kerbau Pendang 3.50 20.00 10.00 10.00 3368 908 612 Sungai Kedah
  24 Sungai Rambai Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 5.00 20.00 10.00 10.00 3368 935 636 Sungai Kedah
  25 Sungai Tandak Mas Sungai Titi Teras Padang Kerbau Pendang 6.50 20.00 10.00 10.00 3368 898 621 Sungai Kedah
  26 Sungai Tiang Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 9.50 10.00 10.00 10.00 3368 870 650 Sungai Kedah
  27 Sungai Tiang Gerap / Gelung Gajah Sungai Padang Kerbau Tobiar Pendang 8.50 15.00 10.00 10.00 3368 830 704 Sungai Kedah
  28 Sungai Titi Kera Sungai Pendang Tobiar Pendang 8.00 10.00 10.00 10.00 3368 785 735 Sungai Kedah
  29 Sungai Titi Teras Sungai Padang Pusing Padang Pusing Pendang 9.50 20.00 10.00 10.00 3367 842 591 Sungai Kedah
  30 Sungai Tok Sheikh Munah Sungai Pendang Guar Kepayang Pendang 5.00 10.00 10.00 10.00 3368 790 628 Sungai Kedah
  31 Sungai Tong Perah Sungai Padang Kerbau Padang Kerbau Pendang 5.50 10.00 10.00 10.00 3368 950 674 Sungai Kedah
  32 Sungai Cherok Sungai Pokok Tai Ayer Puteh Pendang / Kuala Muda 5.00 20.00 10.00 10.00 3367 798 485 Sungai Kedah
  33 Sungai Pendang Sungai Kedah Ayer Puteh Pendang / Kota Setar 55.00 30.00 20.00 20.00 3268 765 694 Sungai Kedah

malaysia kedah water mosti mdec-icon msc 1msia BPAwam jpa

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kedah Darul Aman
Tingkat 7, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000, Alor Setar, Kedah, Malaysia
Tel : +60 4-733 3433 | Fax : +60 4-731 4011 | Email : webmaster[at]didkedah[dot]gov[dot]my