Malay Chinese (Simplified) English Hindi
 

A- A A+
 
hijau
birumerah
  

Klik pada tajuk artikel untuk lihat pencapaian

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Suku Tahun Ke Empat)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017 (SUKU TAHUN KE EMPAT)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 0  0 0 0 0
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 1466 100  0 0 1466
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 35 100 0  0 35
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 233 100  0 0 233

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Suku Tahun Ketiga)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017 (SUKU TAHUN KETIGA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 0  0 0 0 0
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 1269 99.9  0 0 1270
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 23 100 0  0 23
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 233 94.3 14 5.7 247

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Suku Tahun Kedua)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017 (SUKU TAHUN KEDUA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 0  0 0 0 0
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 964 100  0 0 964
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 6 100 0  0 6
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 172  83.9 33 16.1 205

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Suku Tahun Pertama)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017 (SUKU TAHUN PERTAMA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 0  0 0 0 0
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 98 100  0 0 98
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 4 100 0  0 4
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 38  100  0 0 38

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Suku Tahun Keempat)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2016 (SUKU TAHUN KEEMPAT)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 25  100 0 0 25
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 850 100  0 0 850
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 18 100 0  0 18
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 297  100  0 0 297 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Suku Tahun Ketiga)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2016 (SUKU TAHUN KETIGA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 7  100 0 0 7
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 802 99.7  2 0.3 804
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  10 100 0  0 10
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 170  95.0  9 5.0 179

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Suku Tahun Kedua)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2016 (SUKU TAHUN KEDUA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja. 7  100 0 0 7
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 662 99.7  2 0.3 664
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  8 100 0  0 8
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 159  95.8  7 4.2 166

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Suku Tahun Pertama)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2016 (SUKU TAHUN PERTAMA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  1  0 0 0 1
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 137 100 0 0  137
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  2 100  0 0 2
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 65  90.2  7  9.8 72

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 (Suku Tahun Keempat)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015 (SUKU TAHUN KEEMPAT)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  8 100 0  0 8
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 1269  99.9 0  0 1270
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 23  100  0 0 23
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 233 94.3  14 5.7  247

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 (Suku Tahun Ketiga)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015 (SUKU TAHUN KETIGA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  8 100 0  0 8
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 1269  99.9 0  0 1270
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 23  100  0 0 23
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 233 94.3  14 5.7  247

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 (Suku Tahun Kedua)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015 (SUKU TAHUN KEDUA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  79 100 0  0 79
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  964  100 0  0 964
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 6  100  0 0 6
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 172  83.9  33 16.1  205

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 (Suku Tahun Pertama)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015 (SUKU TAHUN PERTAMA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  0  0 0  0 0
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  98  100 0  0 98
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 4  100  0 0 4
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 38  100  0  0  38

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 (Suku Tahun Keempat)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014 (SUKU TAHUN KEEMPAT)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  9  100 0  0  9
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  1013  99  1  1  1014
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  30 100  0 0  30
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu.  245  99  8 1 253

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 (Suku Tahun Ketiga)

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014 (SUKU TAHUN KETIGA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  16 aduan  100  0  0  16
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  1221  99.8  2  0.2  1223
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  64  100  0  0  64
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu.  177  97.8  4  2.2  181

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 (Suku Tahun Kedua)

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014 (SUKU TAHUN KEDUA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  11 aduan  100  0  0  11
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  533  100  0  0  533
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja.  33  100  0  0  33
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu.  75  100  0  0  75

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 (Suku Tahun Pertama)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014 (SUKU TAHUN PERTAMA)

 Bil   Perkhidmatan    Pematuhan kepada jangka
masa / standard piagam pelanggan 
Ketidakpatuhan kepada jangka masa / standard
piagam pelanggan
Jumlah
 Perkhidmatan 
yang
diberikan
Bilangan  Peratus Bilangan Peratus
1 Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.  8 aduan  100  0 aduan  0  8
2 Memastikan pembayaran bil dan invois akan dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  321  100 0  0 321
3 Membekalkan data hidrologi dan maklumat dalam masa tidak lebih daripada empat belas (14) hari bekerja. 30  100  0 0 30
4 Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu. 70  100  0  0  70

malaysia kedah water mosti mdec-icon msc 1msia BPAwam jpa

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kedah Darul Aman
Tingkat 7, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000, Alor Setar, Kedah, Malaysia
Tel : +60 4-733 3433 | Fax : +60 4-731 4011 | Email : webmaster[at]didkedah[dot]gov[dot]my